From far and near…
Denne plakaten henger i gangen utenfor skolen. Gøy å se hvor alle er fra! Noen jeg var sikker på at var Amerikanere kommer fra en helt annen plass i verden. Det går faktisk elever på skolen fra hele 5 forskjellige kontinenter!

From far and near…

Denne plakaten henger i gangen utenfor skolen. Gøy å se hvor alle er fra! Noen jeg var sikker på at var Amerikanere kommer fra en helt annen plass i verden. Det går faktisk elever på skolen fra hele 5 forskjellige kontinenter!